Stypendia

Szwajcarskie stypendia rządowe dla wybitnych dla naukowców i artystów zagranicznych

Za pośrednictwem Federalnej Komisji Stypendialnej dla Studenów Zagranicznych Konfederacja Szwajcarska przyznaje zagranicznym badaczom i artystom różne rodzaje stypendiów:

  • Uniwersyteckie stypednia na pobyty badawcze, studia doktoranckie i postodktoranckie na szwajcarskich uniwersytetach, politechnikach i w szwajcarskich wyższych szkołach zawodowych
  • Stypendia artystyczne na studia magisterskie w szwajcarskich wyższych szkołach zawodowych (dostępne tylko dla ograniczonej grupy krajów)

Warunki ubiegania się o stypendia oraz dalsze informacje dotyczące oferty stypendialnej na rok akademicki 2018-2019 (rozpoczęcie studiów we wrześniu 2018 r.) dostępne są (z podziałem na kraje) na stronie internetowej Federalnej Komisji Stypendialnej dla Studentów ZagranicznychEidgenössischen Stipendienkommission für ausländische Studierende (ESKAS).

Jeżeli spełniają Państwo warunki ubiegania się o stypendium, bliższe informacje oraz formularze mogą Państwo otrzymać zwracając się do następujących biur:

Stypendia uniwersyteckie (pobyty badawcze, studia doktoranckie i postdoktoranckie):

Pani Elżbieta Dybcio-Wojciechowska

Narodowa Agencja wymiany Akademickiej

ul. Polna 40

00-635 Warszawa

Tel.: 22 393 35 24

Fax: 22 826 28 23

elzbieta.dybcio@nawa.gov.pl

http://www.nawa.gov.pl/

 

Stypendia artystyczne: 

Pani  Eliza Kujan

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej

ul. Kopernika 36/40

00-001 Warszawa

Tel.: 22 55 15 786

eliza.kujan@mkidn.gov.pl

Wnioski wraz z załącznikami (w dwóch kompletach) należy składać do właściwego biura najpóźniej do dnia 15 listopada 2018 r.

Jeżeli mieliby Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt z p. Agnieszką Arzt, pracownikiem Ambasady Szwajcarii w Warszawie  (22 521 32 25 lub agnieszka.arzt@eda.admin.ch)

Stypendia dla studentów szwajcarskich

Wydział Sstypendiów Konferencji Rektorów Szwajcarskich Szkół Wyższych swissuniversitiesna dysponuje na zlecenie rządu zagranicznymi stypendiami rządowymi oferowanymi przez ponad 40 krajów. Oferta stypendialna kierowana jest do szwajcarskich studentów i naukowców oraz artystów, którzy chcących realizować studia/badania za granicą. Szczegóły dostępne są na satronie internetowej:

Stipendien für Auslandstudien  

Dalsze informacje na temat możliwości studiowania i prowadzenia badań w instytucjach naukowych Szwajcarii dostępne są na stronach internetowych Weiterführende Informationen zu

Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI

Rektorenkonferenz der Schweizer Hochschulen swissuniversities

Studying in Switzerland

Professorinnen und Professoren der Schweizerischen Hochschulen

Ostrzeżenie przed fałszywymi ofertami szwajcarskich stypendiów rządowych (phishing)

Federalny Urząd ds. Kształcenia, Badań Naukowych i Innowacji ostrzega przed fałszywymi ofertami do składania  wniosków o szwajcarskie stypendia rządowe, które prezkazywane są drogą mailową lub za pomocą mediów społecznościowych. Poprzez te fałszywe oferty stypendialne, oszuści próbują nakłonić swoje ofiary do dokonywania przelewów pieniężnych (np. pod pretekstem pokrycia kosztów związanych z wydaniem wizy lub opłaceniem ubezpieczenia społecznego).

Federalna Komisja Stypendialna dla Studentów Zagranicznych (ESKAS) zalecaj nie reagować na takie oferty i w żadnym wypadku nie przekazywać pieniędzy oferującym.

Składanie wniosku o szwajcarskie stypendium rządowe jest bezpłatne.

Przekazywanie ofert stypendialnych Federalnej Komisji Stypendialnej dla Studentów Zagranicznych i zarządzanie nimi znajdują się wyłącznie w gestii oficjalnych przedstawicielstw dyplomatycznych Szwajcarii w kraju pochodzenia kandydata.

Prosimy o rozpowszechnianie tego ostrzeżenia w Państwa środowisku.

 

Fundusz Stypendialny w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

W ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy uruchomiony został Polsko-Szwajcarski Program Badawczy, którego część stanowi Fundusz Stypendialny.

Głównym celem programu jest utworzenie partnerstw naukowych, które pozwolą rozwijać umiejętności pracowników naukowych oraz wspierać współpracę naukową między polskimi i szwajcarskimi instytucjami naukowymi. Realizacja tego Funduszu przewidziana jest na okres od 01.04.2009 do 31.12.2016. Przewidzianych jest szereg terminów naboru wniosków.

Bliższe informacje dostępne są na stronie

Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

Konferencji Rektorów Uniwersytetów Szwajcarskich

Drodzy Byli Stypendyści,

Szwajcaria stara się utrzymywać kontakt z byłymi stypendystami rządu Szwajcarii. Jeżeli również Państwo są zainteresowani podtrzymaniem kontaktu z nami oraz z innymi stypendystami, prosimy o przesłanie nam aktualnych danych kontaktowych (z podaniem kiedy, gdzie i na jakim kierunku Państwo studiowali) na adres mailowy Ambasady var.vertretung@eda.admin.ch.

Stipendien für Schweizer Studierende

Der Stipendiendienst der Rektorenkonferenz der Schweizer Universitäten (CRUS) verwaltet im Auftrag des Bundes die ausländischen Regierungsstipendien von rund 40 Ländern. Das Stipendienangebot richtet sich an Schweizer Studierende und Forschende oder Künstler für einen Aufenthalt im Ausland.

Rektorenkonferenz der Schweizer Universitäten (CRUS)