Powitanie

Powitanie Ambasadora Szwajcarii

Drodzy Obywatele i Obywatelki

Ogromnie się cieszę, że jako Ambasador mogę reprezentować przed polskim rządem szwajcarską Konfederację. Czynię to wspierany przez zaangażowany zespół szwajcarskich i polskich współpracowników. Nasze wysiłki skupiają się na następujących dziedzinach:

- Interesujemy się procesami zachodzącymi w polityce, gospodarce i społeczeństwie Polski, podtrzymujemy kontakty między naszymi krajami i organizujemy wizyty ważnych osobistości ze Szwajcarii.

- Świadczymy usługi konsularne i wspieramy szwajcarskich obywateli i obywatelki, zwłaszcza tych, którzy mieszkają poza granicami swojego kraju.

- Wspieramy szwajcarskie firmy w ich staraniach o rozwój w Polsce, koncentrując się przede wszystkim na małych i średnich przedsiębiorstwach.

- Zachęcamy obywateli i obywatelki Polski do poznawania pięknej i atrakcyjnej turystycznie Szwajcarii.

- Współpracując z przedstawicielem szwajcarskiej policji utrzymujemy kontakty między agencją Frontex a instytucjami polskiego wymiaru sprawiedliwości.

- Wspieramy polsko-szwajcarską współpracę w obszarze edukacji, nauki i kultury.

Relacje między Polską a Szwajcarią są znakomite. Nasze kraje łączą ścisłe związki między narodami, pogłębiająca się wymiana gospodarcza, miłość do ojczyzny i ambicja „ulepszania rzeczywistości”.

Ambasada Szwajcarii i ja sam staramy się, razem z Państwem, umacniać rolę Szwajcarii w Polsce oraz wpierać i pogłębiać łączące nas więzi.

Z pozdrowieniami.

Jürg Burri