Wizyty 2015

Pierwsza robocza wizyta w Bernie Ministra Spraw Zagranicznych Grzegorza Schetyny

Berno, 26.02.2015 -Minister Spraw Zagranicznych, Didier Burkhalter, gościł dzisiaj w Bernie szefa polskiego MSZ, Grzegorza Schetynę.

Głównym tematem rozmów były dwustronne relacje między Polską i Szwajcarią, z perspektywy roku po podpisaniu wspólnej deklaracji o ich pogłębieniu. Ponadto ministrowie rozmawiali o Szwajcarsko-Polskim Programie Współpracy, którego celem jest zmniejszanie różnic gospodarczych i społecznych w rozszerzonej Unii Europejskiej, a także o stosunkach swoich krajów z UE.

Więcej informacji:

EDA

MSZ

Wizyta Sekretarza Stanu Yves Rossier w Warszawie (16-17.04.2015)

Sekretarz Stanu Yves Rossier w Warszawie © MSZ

Sekretarz stanu Yves Rossier odbył dwudniową roboczą wizytę w Polsce, w ramach dwustronnych konsultacji politycznych pomiędzy Szwajcarią a Polską. Z tej okazji spotkał się z wiceministrem spraw zagranicznych Rafałem Trzaskowskim, wiceminister spraw zagranicznych Henryką Mościcką-Dendys
i wiceministrem w Kancelarii Prezydenta RP Jaromirem Sokołowskim.

Tematem rozmów były m.in. stosunki dwustronne, stosunki Szwajcarii z UE, jak również sytuacja regionalna i doświadczenie Szwajcarii podczas przewodnictwa w OBWE. Wizytę sekretarza stanu Rossier  w Warszawie poprzedziła wizyta ministra spraw zagranicznych Grzegorza Schetyny w Bernie, 26 lutego 2015 r.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP