Rita Ernst, Haász István és Wolsky András: Inter-Space

szerda, 04.12.2019 – szombat, 08.02.2020

© Rita Ernst: Salinas Palermo 6, 2018, 40x40cm, akril, vászon / a Molnár Ani Galéria jóvoltából

Rita Ernst (1956, Windisch), Haász István (1946, Gönc) és Wolsky András (1969, Budapest) ’Inter-Space’ című kiállítása a svájci és magyar konstruktivista művészet több évtizedre visszanyúló gyümölcsöző kapcsolatának egy újabb állomása, amely alkalmat teremt az európai konstruktivizmus különböző generációi és nemzetiségei közötti izgalmas dialógusra.

A Zürich mellett Palermóban is élő és alkotó Rita Ernst művészete az olaszországi építészeti hagyományokból táplálkozik, formavilágát az antik épületek alaprajzai és ornamentikái inspirálják, képszerkezeteiben dekonstruálva, majd továbbfejlesztve azokat. Műveiben – a változatos színhasználat és az ornamentikus alakzatok által keltett romantikus hatás ellenére - felfedezhetjük azt az akkurátus, precíz letisztultságot és repetitivitást, amely jellemzője a svájci konkrét művészetnek.

Haász művészetében nagyobb teret enged a variabilitásnak. Az a ritmikus struktúra, amely meghatározója munkáinak, bár alapvetően kiegyensúlyozottságot és stabilitást sugall, az állandó változás lehetőségének érzetét is kelti. Geometrikus összefüggéseket jelenít meg, szofisztikált tér-és árnyékrendszereket hozva létre. Munkái a felületek egymáshoz való viszonyát és az ebből eredő térhatást vizsgálják, mindeközben előhívva a fény-árnyék játékban és a színek elbeszélő erejében rejlő lehetőségeket.

 
Wolsky András munkáit egy általa előre kitalált szabályrendszer, a generált véletlen, s az idő hozza létre. Szabályrendszere, amely szűk keretet szab a véletlen végtelen lehetőségeinek, az időben rétegződve teszik láthatóvá magát az alkotást. Alkotásai kíváncsi összmunka eredményei a művésztől független jelenségek segítségével, azaz a geometrikus rend és rendszer ütköztetése a kiszámíthatatlannal.

A három kiállító művész tehát ugyanazon konstruktivista hagyományból építkezik, de más-más módon értelmezi újra azt. Úgy is mondhatnánk, hogy egyazon geometrikus absztrakt vizuális nyelvezetet beszélik, azonban annak eltérő dialektusait.


Megnyitó: 2019. december 4., szerda, 18 óra
Megnyitó beszéd: Maurer Dóra
Kurátor: Molnár Annamária és Wolsky András
A kiállítás megtekinthető: 2020. február 8-ig, keddtől péntekig 12 és 18 óra, szombaton 11 és 17 óra között 

Location: Molnár Ani Galéria (1088 Budapest, Bródy Sándor u. 36. )