Vende Pune

Departamenti Federal i Punëve të Jashtme (FDFA) kërkon rregullisht punonjës të kualifikuar dhe të motivuar.

Vendet e punës do të publikohen përmes portalit shtetëror të punës në Internet. Kërkimin mund ta specifikoni sipas kritereve të ndryshme.

Portali shtetëror i punës (gjermanisht, frëngjisht, italisht) 

Koordinator i Projektit SALSTAT për të Dhënat Administrative dhe Regjistrat

INSTAT po kërkon të plotësojë një vend të lirë pune nën projektin zviceran SALSTAT.

Shkarkoni njoftimin e plotë këtu (PDF, 158.8 kB).